עמותה לזכויות ילדים והורים (ע"ר)

ראשי

עמותה לזכויות ילדים והורים (ע.ל.י.ה)
מאמינים שילדים צריכים משפחה

חברי עמותת ע.ל.י.ה מאמינים בזכות הילד לגדול בבית הוריו ובסביבה שבה הוא גדל. אנו סבורים כי יש לרכז את מירב המאמצים והמשאבים בפיתוח שירותים בקהילה על מנת שילדים ונוער מרקע מוחלש (המוגדרים על ידי רשויות הרווחה כ''נתונים בסיכון'') לא ינותקו בכפייה ממשפחותיהם ומהקהילה למוסדות סגורים. הזכות לגדול במסגרת משפחתית, צרה או מורחבת, ובחברה ה''רגילה'' היא זכות יסוד של האדם, על אחת כמה וכמה זוהי זכות יסוד של אדם בראשית דרכו בחיים. בה בעת חובתה של המדינה להבטיח את מימושה של זכות יסוד זו.

חברי עמותת ע.ל.י.ה רואים במדיניות ההוצאה בכפייה של תינוקות, ילדים ובני נוער ממשפחותיהם, מדיניות של סחר בבני אדם בחסות החוק, בידי רשויות המדינה. העמותה מחויבת לפעילות ציבורית אשר תביא לשינוי מדיניות זו שהיא רווית אלימות נגד אזרחי המדינה והרת אסון לחברה.

לאור המידע המסולף המוצג בפני הציבור וחסימת הביקורת על מדיניות הרווחה בסוגיה של ''ילדים ונוער בסיכון'' – אמצעי הכפייה ומעשי האלימות הננקטים נגד ילדים והוריהם והמתרחש במוסדות הרווחה – עמותת ע.ל.י.ה פועלת על מנת לחשוף בפני הציבור את העובדות והעוולות הכרוכות במדיניות זו.

עמותת ע.ל.י.ה תומכת בנפגעי פעולות ביורוקרטיית הרווחה ומסייעת להם במאבקם נגד הוצאת ילדיהם מרשותם.

מטרתה המרכזית של עמותת ע.ל.י.ה היא להביא לשינוי מדיניות הרווחה, כך שהתקציבים המיועדים למוסדות יועברו למשפחות המוחלשות ולהקמת שירותים הנחוצים לתמיכה בהן בתוך הקהילה.