עמותה לזכויות ילדים והורים (ע"ר)

פעילות חוץ

אחת המטרות הבולטות של עמותת ע.ל.י.ה הינה להעלות את מודעות הציבור בנושא זכויות ילדים והורים והתנהלות מול שירותי הרווחה בכל שלבי ההליך, דהיינו; משלב כניסת המשפחה למערכת שירותי הרווחה ועד לניהול משפט והחזרת הילדים לחיק המשפחה. 

בהתאם למטרה זו ולשם מימושה פועלת עמותת ע.ל.י.ה במגוון דרכים ומציעה סל שירותים המותאם לקהילה בכדי להבין לעומק נושא מורכב וחשוב זה. 

פעילות חוץ של עמותת ע.ל.י.ה

 • הרצאות
  ההיבט משפטי של מדיניות הרווחה כיום; סיפורים אישיים של נפגעי מדיניות רווחה; ההיבט התיאורטי- מחקרי בהשוואת מדינת ישראל למדינות העולם בנושא הוצאת קטינים מהבית וילדים בסיכון ועוד. 
   
 • קבוצת תמיכה
  עמותת ע.ל.י.ה מציעה קבוצת תמיכה להורים נפגעי מדיניות רווחה.
   
 • אירוח בכנסים 
  עמותת ע.ל.י.ה מציעה לכם להזמין את חברי העמותה לכנסים הנערכים על ידיכם למתן הרצאה/ות בנושא זכויות ילדים והורים והתנהלות מול שירותי הרווחה, והכל בהתאם לנושא הכנס  וזמינותם של חברי העמותה המבוקשים. 

עמותת ע.ל.י.ה תשמח לעמוד לשרותכם ולהציע לכם את מגוון הכלים שברשותה או למצוא בשיתוף עימכם דרכים נוספות להעלאת המודעות בנושא פעילות הארגון
 

* כל השירותים ניתנים במחירים סמליים. 

להזמנת שירותים